LeekerweideGroep neemt de dagelijkse gang van zaken over van stichting Philadelphia. Tegelijkertijd starten we een samenwerking voor de bezetting van het Leescafé. Onder begeleiding van vrijwilligers bemannen cliënten de counter en bedienen klanten van het Leescafé.