Ook wij willen meedoen mogelijk maken!

BuroFlo is namens LeekerweideGroep partner in het project Meedoen Mogelijk Maken. Met dit project in gemeente Hoorn werken we samen met meer dan tien organisaties aan een nieuw dienstaanbod. We geven inwoners uit Hoorn de kans om mee te doen aan activiteiten, ondanks dat zij dat (nog) niet helemaal zelf kunnen. Het kan gaan om vrijetijdsbesteding, sport, vrijwilligerswerk of andere vormen van dagactiviteiten.

We kijken naar wat de inwoner wel kan en wat hij of zij leuk vindt. Samen met de inwoner kijken we wat er nodig is om mee te doen. Het kan zijn dat een vrijwillig maatje een periode mee gaat naar de activiteit, maar het kan ook zijn dat er iemand nodig is die een tijdje begeleiding biedt. Wat er nodig is, dat gaan we ontdekken. Vooral door goed te luisteren naar de persoon zelf en te kijken naar wat er kan.

Kent u iemand die hulp kan gebruiken bij het meedoen aan activiteiten? Laat het ons weten. Dan maken we een afspraak met hem of haar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@buroflo.nl.

Klik hier voor de folder van Meedoen Mogelijk Maken. 

Meedoen Mogelijk Maken is een initiatief van Wilgaerden, Omring, Geriant, Vrijwilligerspunt, Stichting Netwerk, LeekerweideGroep, Esdégé-Reigersdaal  en MEE & de Wering, gesteund door de Ouderenraad Hoorn, Schaakvereniging Caïsa-Eenhoorn, Tennisvereniging De Hulk, Sport Team Hoorn, Hockeyclub WFHC en Leviaan. Dit project wordt mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Hoorn.