Meestal is nablijven een straf, maar niet voor de leerlingen van De Eenhoorn. Zij kunnen voortaan na schooltijd lekker nablijven om nog met vriendjes en maatjes te spelen. Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst tussen LeekerweideGroep en SO De Eenhoorn ondertekend. De heer Zegveld van LeekerweideGroep en de heer Van Berkum hebben namens de organisaties hun handtekening gezet.

Vele voordelen
In plaats van dat de kinderen in de bus stappen, rijden medewerkers van de naschoolse en/of logeeropvang van LeekerweideGroep naar De Eenhoorn toe om daar de naschoolse opvang aan te bieden. Scheelt de kinderen weer flink wat prikkels, onderbrekingen en belangrijk: speeltijd. Tussen medewerkers en leerkrachten kan dan een warme overdracht over de kinderen plaats vinden. Zij zijn dan meteen op de hoogte van kleine issues, gebeurtenissen of andere zaken die kinderen die dag hebben meegemaakt.

Snelle invulling
Zowel school als LeekerweideGroep zien heel veel voordelen aan opvang op de school zelf. Hoewel opvang in Wognum ook heel gezellig is en maatwerk biedt, is opvang op school toch wel heel fijn. Behalve het overslaan van de busrit, speeltijdwinst, blijven in de bekende omgeving en persoonlijke overdracht is deze vorm van opvang ook “zo gewoon als mogelijk”. Annemiek Eppingbroek van BuroFlo heeft de regelingen en de organisatie van de samenwerking samen met Leen Koole van de Eenhoorn  en Tineke van Gelderen van (logeer-)opvang van Leekerweide vorm gegeven.

Kleine aanpassingen, groot effect
Met wat kleine maar heel effectieve ingrepen is de opvang ook in de ruimtes vormgegeven. Het handenarbeidlokaal in de school is nu ingericht als huiskamer. Een gezellige en huiselijke plek waar de kinderen graag zijn. Voordeel is ook dat naast het lokaal direct het speelplein ligt waar iedereen zich goed kan uitleven. En is het slecht weer of ze hebben zin in wat lekkers: het kooklokaal is ook dicht in de buurt! Voor wie nieuwsgierig is geworden: ga zelf maar eens kijken hoe gezellig het is.

Iedereen is heel blij met dit initiatief: school, medewerkers van de opvang, ouders en de kinderen voorop. De opvanggroep is al sinds november actief en is al flink gegroeid in aanwas.

Meer weten over opvang op De Eenhoorn?
Neem contact op met consulenten zorg en welzijn LeekerweideGroep  leekerwijzer@leekerweidegroep.nl  of met SO de Eenhoorn, Leen Koole, info@sodeeenhoorn.nl