Deeltijd wonen of wonen in een gezinshuis

Kinderen horen op te groeien bij hun eigen ouders. Soms is dat, voor korte of voor langere tijd, niet meer mogelijk. Dan is wonen in een meeleefgezin of gezinshuis een optie. Een kind groeit dan op in een ander gezin met professionele opvoeders. In een meeleefgezin woont het kind ten dele nog thuis en voor een bepaald deel van de week in een meeleefgezin. Wanneer het kind alle dagen van de week in een ander huis woont, is sprake van een gezinshuis. Afhankelijk van het perspectief kan het kind na verloop van tijd weer (ten dele) thuis wonen.

Meer informatie ontvangen?

Heeft u een dringende vraag? Vul het contactformulier in en wij voorzien u zo spoedig mogelijk van antwoord.