Over BuroFlo

BuroFlo biedt onafhankelijke cliëntondersteuning en ambulante ondersteuning. Ook kunnen cliënten zich bij BuroFlo aanmelden voor zorg die door een van onze zuster labels wordt geleverd.

Daarnaast werkt BuroFlo aan innovatieve projecten die de zorg verrijken en mensen laten floreren.

Ontstaansgeschiedenis  

BuroFlo is één van de labels van LeekerweideGroep. Het is ontstaan toen in 2015 een groot deel van de zorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten is komen te vallen.

Het gaat hierbij om de zorg en ondersteuning vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Jeugdwet en Participatiewet.

Om deze zorg goed te regelen voor de burgers die hiervan gebruik maken, en tevens voor het ontwikkelen van nieuwe zorginitiatieven, is BuroFlo opgericht.

BuroFlo vindt het belangrijk om (kwetsbare) burgers zoveel mogelijk in hun kracht te zetten, zodat ze zo lang en optimaal mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden. Hier zijn de activiteiten van BuroFlo op gericht:

  • Contracten gemeente. Er worden contracten gesloten met gemeenten zodat burgers zorg en ondersteuning kunnen afnemen bij LeekerweideGroep;
  • Innovatie. Er worden op basis van hulpvragen van burgers nieuwe zorgproducten neergezet. Dat doen we niet alleen, maar samen met een groot netwerk aan collega-organisaties en samenwerkingspartners. De Ambulante Dienst wordt al langer aangeboden door LeekerweideGroep. Omdat deze ondersteuning ook in het sociaal domein valt, hoort dit sinds 2015 ook bij het label BuroFlo.

Betekenisvol zijn voor de burger in het sociaal domein, zodat deze kan floreren. Dat is waar het ons om gaat.