Ouders/mantelzorgers van een thuiswonend kind met een beperking zorgen met hart en ziel voor hun kind. Zij willen dat zijzelf en hun kind(eren) zoveel mogelijk in het normale leven staan en dat betekent ‘zo gewoon als mogelijk’.
LeekerweideGroep ondersteunt deze ouders/mantelzorgers door verschillende vormen van opvang en logeren voor kinderen met een beperking.

Wat door ouders/mantelzorger wordt gemist, is de mogelijkheid een avondje uit te kunnen gaan, zonder dat hun kind hiervoor weggebracht hoeft te worden. De ouders kunnen geen gebruik maken van een reguliere oppas, uit het netwerk of via een oppascentrale, omdat de zorgvraag van het kind te intensief is.

BuroFlo vindt dat er een antwoord moet komen op deze vraag/wens van ouders/mantelzorgers via de inzet van gespecialiseerde oppaszorg. Deze nieuwe dienst sluit aan bij de Wmo-gedachte om de ondersteuning zoveel als mogelijk thuis te organiseren. Het sluit ook aan bij onze visie waarin mensen met een beperking, samen met hun netwerk, de mogelijkheid hebben hun leven in hun eigen omgeving naar eigen inzicht invulling te geven.

Het project Gespecialiseerde Oppaszorg is nog in ontwikkeling en daardoor nu nog niet als product in te kopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@buroflo.nl.

Heeft u ondersteuning nodig?

BuroFlo helpt u graag verder. Klik hieronder om direct naar het aanmeldformulier toe te gaan. Daar kunt u zich aanmelden voor datgene waarbij u ondersteuning nodig heeft.