Beeldzorg

Beeldzorg is een manier om 24/7 de mogelijkheid te hebben om contact te maken met een zorgmedewerker. Door middel van een beeldscherm (iPad) kunnen cliënten 24 uur per dag, zeven dagen per week, vragen stellen of iets vertellen aan een begeleider in de zorgcentrale. Hierbij kunnen zij elkaar zien en horen.

De start van het project

BuroFlo heeft onderzocht hoe LeekerweideGroep beeldzorg kan gebruiken om bij te dragen aan de kwaliteit van zorg zoals door de cliënt wordt ervaren, ondersteuning bieden aan het sociale netwerk van cliënten en de zorgprocessen efficiënter maken. Door een goede mix te maken aan ondersteuningsmogelijkheden kan per saldo efficiëntere zorg worden geleverd terwijl de cliënt optimaal bediend wordt en (daar waar van toepassing) langer zelfstandig kan blijven wonen.

BuroFlo heeft hierin de samenwerking opgezocht met de Waerden. De Waerden heeft al langere tijd ervaring met het aanbieden van Beeldzorg, waarbij zij hun eigen beeldzorgcentrale hebben opgericht. De beeldzorgcentralisten zijn opgeleid om hulp te bieden op afstand, zonder voorkennis van de cliënt. Door samen te werken kan LeekerweideGroep gebruik maken van de ervaring en expertise van de Waerden.

Wat is beeldzorg

De cliënt die gebruik maakt van Beeldzorg, heeft een iPad tot zijn beschikking, die enkel gebruikt kan worden voor Beeldzorg. Op zijn startscherm staat een knop, waarmee hij direct inbelt met iemand van de Beeldzorgcentrale. Hij kan hier terecht voor al zijn vragen. Maar ook om even een praatje te maken als daar behoefte aan is. De gespecialiseerde beeldzorgcentralisten richten zich op het zelfoplossend vermogen van de cliënt.  Zij beantwoorden de vraag of maken een plan met de deelnemer.

Naast de knop voor het videobellen met de beeldzorgcentrale, kunnen er tot vijf knoppen toegevoegd worden om te videobellen met verwanten die ook over een beeldzorg-account beschikken.

Lees hier enkele voorbeelden van beeldzorggesprekken.

 

Samenwerking

Behalve de Waerden, zijn er ook andere partijen waarmee wordt samengewerkt bij het project Beeldzorg. I-Connect, de servicedienst van GGZ-NHN waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken, verzorgt de aansluitingen en technische ondersteuning. De begeleiders van cliënten met ambulante ondersteuning (BuroFlo) en van cliënten VPT (Leekerweide) informeren en helpen de cliënten over en bij Beeldzorg. Dit doen ook de thuiszorgmedewerkers van Wilgaerden, de fusiepartner van LeekerweideGroep, die gezamenlijk met LeekerweideGroep optrekt in dit project. Ten slotte is Triade de zorginstelling in Lelystad die de nachtelijke diensten van de beeldzorgcentrale van de Waerden op zich neemt.

  

Beeldzorg als waardevolle toevoeging

Beeldzorg is een aanvulling op de ondersteuning die de thuiswonende cliënt ontvangt, en geen vervanging ervan.

Beeldzorg is een vorm van ondersteuning waarmee LeekerweideGroep haar dienstenaanbod verbreedt, en ondersteuningsarrangementen kan bieden die aansluiten op de wensen en behoeften van de klant.

Beeldzorg kan bijdragen aan een belangrijke signaleringsfunctie, veiligheidsgevoel, zelfvertrouwen door het verkrijgen van een bevestiging, reductie van stress en mogelijk reductie van agressie, vergroting contactmomenten, verlichting van de eenzaamheid, (onderlinge) sociale netwerkversterking, etc.

 

Contact met BuroFlo

Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden?
Gebruik dit formulier of bel naar
0229-57 68 68.