Kookcafé CookAUT!

Bij kookcafé CookAUT! worden kwetsbare kinderen gestimuleerd in hun sociale vaardigheden en zelfverzekerdheid door ze in groepsverband te laten koken. Er wordt gebruik gemaakt van keukens in ouderenzorg instelling Wilgaerden. Doordat de ouderen de gerechten samen met de kinderen mogen nuttigen, wordt de eenzaamheid verminderd.

Wat voorafging
Een kookcafé voor jongeren met een vorm van autisme of verstandelijke beperking, zoals in Alkmaar een groot succes is gebleken, was er nog niet in West-Friesland. BuroFlo heeft hier kansen gezien om dit mooie concept uit te breiden naar deze regio. In samenwerking met Autstekend is kookcafé CookAUT! gestart.

Kookcafé CookAUT!
In het kookcafé koken en bakken kinderen (tussen de 8 en 18 jaar) met autisme en/of AD(H)D in groepsverband onder professionele begeleiding. De kinderen krijgen les in een groep van maximaal twaalf kinderen; in groepjes van drie werken zij samen, en hebben zij een eigen begeleider. 

Koken en bakken blijken heel geschikte activiteiten te zijn voor deze doelgroep, vanwege het gestructureerde karakter van de activiteit. Het samen bereiden van een recept van A tot Z zorgt niet alleen voor veel plezier, maar blijkt ook een goed middel te zijn om de kinderen sociale vaardigheden bij te brengen, zelfvertrouwen te geven en faalangst te verminderen.

Locaties en wisselwerking
Inmiddels zijn er drie groepen op twee locaties in Zwaag en Enkhuizen. Er wordt gebruik gemaakt van de keuken in verzorgingshuizen van ouderenzorg instelling Wilgaerden. We zien een positief resultaat wanneer de ouderen en kinderen hierbij met elkaar in contact komen.

Wanneer er meer aanvragen zullen binnenkomen, willen we onderzoeken of we ook op andere locaties en in de andere gemeentes een kookcafé kunnen starten. 

Meer informatie
Op deze pagina staat meer informatie over de tijden en locaties, en over het aanmelden. Klik hier om de folder te bekijken.

  

  

 

Aanmelden

Heeft u ondersteuning nodig? We helpen je graag verder! 
Neem contact op met onze consulenten Zorg & Welzijn:

0229-57 6868
leekerwijzer@leekerweidegroep.nl