Zorg- en Onderwijsarrangementen

Dit project is een samenwerking tussen onderwijs en zorg en wordt mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit Gemeente Hoorn.

Het doel van het project is om samen geïntegreerde zorg-onderwijsarrangementen te ontwikkelen, zodat ontschotting gerealiseerd wordt en er een passend aanbod is voor iedere jongere/ieder kind. We richten ons hierbij op kwetsbare jongeren tussen de 13 en 20 jaar waarbij het huidige onderwijs- of zorgaanbod niet toereikend is.

De vier ontwikkelde arrangementen bieden de jongere de mogelijkheid om zo lang mogelijk verbonden te blijven bij het onderwijs, rekening houdend met de mogelijkheden en behoeften per individu. Ieder arrangement kenmerkt zich door eigen middelen en interventies om goed onderwijs en passende zorg te bieden en aansluiting te blijven vinden met de jongere. Elk arrangement bestaat uit een basispakket en kan worden uitgebreid met losse elementen.

Het uitgangspunt van de arrangementen is dat elk kind recht heeft op onderwijs naar vermogen.

 

Eindbijeenkomst

Op 16 september 2019 heeft de eindbijeenkomst plaatsgevonden voor alle betrokkenen en partners van het project waarbij de opbrengsten zijn gepresenteerd. Een presentatie hiervan is via deze link te bekijken.

De grote vraag is of de ontwikkelde arrangementen binnen regio West-Friesland kunnen worden geïmplementeerd. Stichting Trigoon en gemeenten zijn hier nog met elkaar over in gesprek. Op kleine schaal passen de projectpartners de arrangementen in elk geval al toe, maar de droom en ambitie is om dit voor elk kind in regio West-Friesland toegankelijk te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@buroflo.nl.

 

Aanmelden

Heeft u ondersteuning nodig? We helpen je graag verder! 
Neem contact op met onze consulenten Zorg & Welzijn:

0229-57 6868
leekerwijzer@leekerweidegroep.nl