Therapie of (gezins)behandeling

Heeft u, uw kind of uw gezin een specifieke hulpvraag waarvoor behandeling nodig is? Informeer dan eens naar de mogelijkheden van ebc360, ons expertise behandel centrum.

Enkele vormen van behandeling die het ebc360 biedt, staan hieronder beschreven.

Psychomotore therapie (PMT)
Leren omgaan met bepaalde problemen en tegelijk actief bezig zijn? Dat kan bij Psychomotore therapie. Is uw kind een echte doener, dan kan deze therapievorm uitkomst bieden.

Speltherapie
In een spelsituatie wordt eerst aan een vertrouwensband gewerkt waarna uw kind spelenderwijs leert omgaan met bepaalde moeilijkheden.

Intensieve Gezinsbehandeling (IAG)
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling is bedoeld voor gezinnen die te maken krijgen met ernstige problemen bij het opvoeden, laten opgroeien en begeleiden van kinderen. IAG is een combinatie van ondersteuning thuis en behandeling door een van onze behandelaars.

Dierondersteunde Therapie (DOT)
Dieren en kinderen zijn een mooie combinatie. Kinderen vertrouwen dieren, en dieren stellen nooit teleur. Behandeling wordt effectiever en makkelijker wanneer er dieren bij betrokken worden. Kinderen vinden deze therapie met honden niet alleen leuk, maar leren hier ook veel van. Logopedie, Speltherapie en PMT betrekken dieren bij hun behandelingen wanneer dat het kind helpt om zich beter te uiten.

EMDR
Soms krijg je een bepaalde gebeurtenis niet meer uit je hoofd. Dat kan een schokkende ervaring zijn waar je getuige van was of een ervaring waar je zelf bij betrokken was. Die gebeurtenis heeft veel invloed op je gemoedstoestand en ontwikkeling. Deze therapie wordt ingezet als je last blijft houden van de gevolgen van een traumatische ervaring.

Contact met BuroFlo

Heeft u een vraag voor BuroFlo of wilt u meer weten over onze activiteiten? Neem direct contact met ons op via dit formulier of bel naar 0229-57 68 68

Aanmelden

Heeft u ondersteuning nodig? BuroFlo helpt u graag verder. Klik hieronder om direct naar het aanmeldformulier toe te gaan.