;
;

Meeleefgezin en Gezinshuis

Kinderen horen op te groeien bij hun eigen ouders. Soms is dat, voor korte of voor langere tijd, niet meer mogelijk. Dan is wonen in een meeleefgezin of gezinshuis een optie.

Meeleefgezin
Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van een meeleefgezin, dan woont het kind een deel van de week thuis en het andere deel van de week in een ander gezin. Hier groeit het kind op met professionele opvoeders.

Gezinshuis
Wanneer het kind alle dagen van de week in een ander huis woont, is sprake van een gezinshuis. Afhankelijk van het perspectief kan het kind na verloop van tijd weer (ten dele) thuis wonen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over een meeleefgezin of een gezinshuis, dan kunt u contact opnemen met onze consulenten Zorg & Welzijn, via het formulier rechts.

Misschien weet u niet zeker of u deze hulp nodig heeft. U kunt dan gratis contact opnemen met de cliëntondersteuner. Zij kijkt met u naar uw situatie en denkt graag mee.

 

Vragen over zorg en ondersteuning

Gebruikt dit formulier, of bel naar Zorgbemiddeling
088 0451060