;
;

Labels

BuroFlo is onderdeel van WilgaerdenLeekerweideGroep. Wij werken nauw samen met de andere labels van WilgaerdenLeekerweideGroep. Dit betekent dat u zich bij ons kunt aanmelden voor zorg, ook als de zorg door een van onze collega-labels geleverd wordt. 

 

Leekerweide
Leekerweide biedt zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij biedt woonbegeleiding, dagbesteding, opvang, behandeling en ambulante ondersteuning.

Ebc360
Ebc360 geeft antwoord op vragen rondom ontwikkeling, gedrag, psychisch welbevinden en sociaal functioneren van kinderen, jongvolwassenen, ouderen en mensen met of zonder beperking. Ebc360 biedt ook oplossingen; behandeling, individuele en gezinstherapie, psychosociale begeleiding en gespecialiseerde medische begeleiding aan mensen met ouderdomsproblematieken of beperking.

Wilgaerden
Wilgaerden biedt zorg en ondersteuning aan ouderen in West-Friesland. Zowel bij de mensen thuis als in onze wooncentra staan wij garant voor zorg op maat. Het streven is de cliënt zo lang mogelijk en zo goed mogelijk te laten genieten van het leven.

IetsAnders
Leer-/werkbedrijf Iets Anders is gericht op mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Ze begeleiden mensen via een intensief oriëntatie- en trainingstraject naar passend werk, werkgerichte dagbesteding op gerichte scholing.

Logisch!
Logisch! is een logopedisch expertisecentrum waar u terecht kunt met al uw vragen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor, prikkelverwerking, communicatie en eet-en drinkproblematiek.

VrijwilligersNH
Vrijwilligerswerk is nuttig, leerzaam en vooral ontzettend leuk om te doen. BuroFlo en VrijwilligersNH werken nauw samen, omdat de projecten die BuroFlo opzet, dikwijls geleid worden door vrijwilligers. En zo komen goede ideeën voor nieuwe projecten soms weer bij vrijwilligers vandaan!

ZWOpleidingen
ZWOpleidingen is het opleidingslabel van WilgaerdenLeekerweideGroep. Zij hebben een breed aanbod aan training, scholing, leertrajecten en coaching ter bevordering van persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

VrijetijdsbestedingNH
VrijetijdsbestedingNH organiseert allerlei vormen van vrijetijdsbesteding, sport en ontspanning. Voor jong en oud, voor mensen met en mensen zonder een speciale ondersteuningsvraag.

Palito
Palito biedt professionele facilitaire ondersteuning aan de andere labels en heeft daarnaast hotelservices. Gebouwenbeheer, schoonmaak, restaurantdiensten, linnen- en wasdiensten, technische diensten en groenonderhoud: Palito regelt het allemaal.