Labels

BuroFlo is onderdeel van LeekerweideGroep. Wij werken nauw samen met de andere labels van LeekerweideGroep. Dit betekent dat u zich bij ons kunt aanmelden voor zorg, ook als de zorg door een van onze collega labels geleverd wordt. Daarnaast betekent dit dat wij, bij het werken aan nieuwe projecten, meer kunnen bereiken doordat we gebruik maken van de expertise binnen de gehele organisatie.

Leekerweide

Leekerweide biedt zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij biedt woonbegeleiding, dagbesteding, opvang, behandeling en ambulante ondersteuning.

VrijetijdsbestedingNH

VrijetijdsbestedingNH organiseert allerlei vormen van vrijetijdsbesteding, sport en ontspanning. Voor jong en oud, voor mensen met en mensen zonder een speciale ondersteuningsvraag.

BuroFlo

BuroFlo biedt Ambulante ondersteuning, cliëntenondersteuning, en is daarnaast het projectbureau van LeekerweideGroep.

IetsAnders

Leer-/werkbedrijf Iets Anders is gericht op mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Ze begeleiden mensen via een intensief oriëntatie- en trainingstraject naar passend werk, werkgerichte dagbesteding op gerichte scholing.

Logisch!

Logisch! is een logopedisch expertisecentrum waar u terecht kunt met al uw vragen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor, prikkelverwerking, communicatie en eet-en drinkproblematiek.

BuroTOV

BuroTOV biedt training, coaching en scholing aan organisaties en professionals uit de zorg- en dienstverlening. Intern verzorgt BuroTOV het scholingsaanbod en de deskundigheidsbevordering van al de medewerkers van Leekerweide. Daarnaast biedt TOV ook scholing en training aan andere professionals. Van Leergang Begeleiding LVB tot coachend leidinggeven tot STERK trainingen voor kinderen. 

Palito

Palito biedt professionele facilitaire ondersteuning aan de andere labels en heeft daarnaast hotelservices. Gebouwenbeheer, schoonmaak, restaurantdiensten, linnen- en wasdiensten, technische diensten en groenonderhoud: Palito regelt het allemaal.

Ebc360

Ebc360 geeft antwoord op vragen rondom ontwikkeling, gedrag, psychisch welbevinden en sociaal functioneren van kinderen, jongvolwassenen, ouderen en mensen met of zonder beperking. Ebc360 biedt ook oplossingen; behandeling, individuele en gezinstherapie, psychosociale begeleiding en gespecialiseerde medische begeleiding aan mensen met ouderdomsproblematieken of beperking.

VrijwilligersNH

Vrijwilligerswerk is nuttig, leerzaam en vooral ontzettend leuk om te doen. BuroFlo en VrijwilligersNH werken nauw samen, omdat de projecten die BuroFlo opzet, dikwijls geleid worden door vrijwilligers. En zo komen goede ideeën voor nieuwe projecten soms weer bij vrijwilligers vandaan!

Fusie Wilgaerden en LeekerweideGroep

Op 1 januari 2020 gaat LeekerweideGroep fuseren met Wilgaerden. Ouderenzorg instelling organisatie Wilgaerden heeft woonzorgcentra in heel West-Friesland en biedt zorg en ondersteuning aan huis.

Lees meer over de Fusie in dit nieuwsbericht.