;
;

Huishoudelijke ondersteuning

Wordt het huishouden doen voor u steeds moeilijker, door bijvoorbeeld lichamelijke ongemakken? Dan helpt het team van huishoudelijke medewerkers van BuroFlo (voorheen het team van Wilgaerden) u graag. Met hun professionele ondersteuning krijgt u weer grip op uw huishouding.

Werkzaamheden

Samen kijken we wat u nodig heeft en maken we afspraken over de werkzaamheden. Van stof afnemen en de badkamer schoonmaken tot stofzuigen en dweilen. Uiteraard houdt de medewerker ook uw welzijn in de gaten. Heeft u te zijner tijd meer of andere ondersteuning nodig, dan zoeken we samen met onze wijkverpleegkundige naar een oplossing. U krijgt uw huishoudelijke zorg zoveel mogelijk van één en dezelfde persoon. En als uw vaste hulp een keertje ziek is of op vakantie, dan zorgen wij in overleg met u voor een vervanger.

Bekostiging

U kunt de huishoudelijke zorg op verschillende manieren bekostigen. U kunt er voor kiezen dit zelf direct te betalen, maar wellicht heeft u recht op een vergoeding vanuit de Wmo. U heeft dan een geldige indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente (Wmo). Zij gaan met u in gesprek om te kijken welke vorm van ondersteuning voor u gewenst is en wat uw naaste omgeving hierin nog voor u kan betekenen en voor welke vergoeding u dan in aanmerking komt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor huishoudelijke zorg, neemt u dan contact opnemen met de gemeente waar u woont. De consulent wonen en zorg kan u ondersteunen bij uw aanvraag c.q. verlenging.

Toelage voor mantelzorger

Extra hulp kan het voor de mantelzorger makkelijker maken om werk en zorgen voor jezelf en een ander vol te houden. Daarom is er (bij bepaalde gemeenten) de huishoudelijke hulptoelage. Op die manier blijft er voor mantelzorgers ook tijd over voor andere dingen. Deze extra hulp voor 36 uur per jaar (gemiddeld 3 uur in de maand) kan bij hun thuis of bij degene die zij verzorgen, tegen zeer lage kosten, worden ingezet.