;
;

Therapie of (gezins-)behandeling

Heeft uw kind een specifieke hulpvraag waarvoor behandeling nodig is? Informeer dan eens naar de mogelijkheden van ebc360, ons expertise behandel centrum.

Enkele vormen van behandeling die het ebc360 biedt, staan hieronder beschreven.

Psychomotore therapie (PMT)
Leren omgaan met bepaalde problemen en tegelijk actief bezig zijn? Dat kan bij Psychomotore therapie. Is uw kind een echte doener, dan kan deze therapievorm uitkomst bieden.

Speltherapie
In een spelsituatie wordt eerst aan een vertrouwensband gewerkt waarna uw kind spelenderwijs leert omgaan met bepaalde moeilijkheden.

Intensieve Gezinsbehandeling (IAG)
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling is bedoeld voor gezinnen die te maken krijgen met problemen bij het opvoeden, laten opgroeien en begeleiden van kinderen. IAG is een combinatie van ondersteuning thuis en behandeling door een van onze behandelaars. Dit helpt u en uw gezin bij het krijgen van overzicht, inzicht en het vinden van een nieuwe balans.

Dierondersteunde Therapie (DOT)
Dieren en kinderen zijn een mooie combinatie. Kinderen vertrouwen dieren, en dieren stellen nooit teleur. Behandeling wordt effectiever en makkelijker wanneer er dieren bij betrokken worden. Kinderen vinden deze therapie met honden niet alleen leuk, maar leren hier ook veel van. Logopedie, Speltherapie en PMT betrekken dieren bij hun behandelingen wanneer dat het kind helpt om zich beter te uiten.

EMDR
Soms krijg je een bepaalde gebeurtenis niet meer uit je hoofd. Dat kan een schokkende ervaring zijn waar je getuige van was of een ervaring waar je zelf bij betrokken was. Die gebeurtenis heeft veel invloed op je gemoedstoestand en ontwikkeling. Deze therapie wordt ingezet als je last blijft houden van de gevolgen van een traumatische ervaring.

Meer informatie en contact
Neem contact met ons op via het formulier rechts.
Misschien weet u niet zeker of u deze hulp nodig heeft. U kunt dan gratis contact opnemen met de cliëntondersteuner. Zij kijkt met u naar uw situatie en denkt graag mee.