Werkwijze

Belangrijk aan onze werkwijze is, dat wij maatwerk leveren; wij kijken altijd naar de vraag en de behoefte van u als cliënt. Hieronder leest u meer over de manier waarop de zorgaanvraag geregeld kan worden.

Uw vraag is ons uitgangspunt

In onze werkwijze gaan we altijd uit van uw (hulp)vraag. Wat heeft u nodig en welke mogelijkheden zijn er voor u? Uitgangspunt daarbij is het behouden of vergroten van uw eigen kracht en zelfredzaamheid. Daar waar er niet direct een oplossing voorhanden is, wordt die samen met u gecreëerd zodat een passend aanbod aan hulp en ondersteuning ontstaat. Voorop staat, dat we dit zoveel mogelijk in uw eigen omgeving en binnen uw eigen sociale netwerk willen realiseren.

Beschikking

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft, moet dit aanvragen bij de gemeente. Dit heet een beschikking. Deze beschikking is een voorwaarde om daadwerkelijk hulp te krijgen. Wanneer u het lastig vindt om deze beschikking te regelen, kunnen we u daar altijd mee helpen.

Als u al weet welke zorg u nodig heeft, kunt u contact opnemen met onze consulenten Zorg en Welzijn.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Weet u nog niet zo goed wat u precies nodig heeft of wie u het beste kan helpen? Neem dan contact op met de onafhankelijke cliëntondersteuner. Zij kan u helpen uw vraag goed te formuleren. Misschien bent u na dit gesprek al geholpen. Als blijkt dat u ondersteuning nodig heeft van een zorginstelling, dan kijken jullie samen welke instelling het beste bij u past. Als u wilt, kan de cliëntondersteuner ook helpen met het "keukentafelgesprek" met de gemeente, dit is het gesprek waarin de beschikking wordt aangevraagd.

De cliëntondersteuner geeft onafhankelijk advies en u kunt hier gratis gebruik van maken.

 

Contact met consulenten Zorg&Welzijn

Heeft u een vraag voor de consulenten van Zorg & Welzijn? Neem via dit formulier direct contact op, of bel naar 0229 - 576 868.

Contact met de cliëntondersteuner

Wilt u gratis hulp en advies van een cliëntondersteuner? Vul dit formulier in of bel naar 06 183 439 44.