Werkwijze

Belangrijk aan onze werkwijze is, dat wij maatwerk leveren; wij kijken altijd naar de vraag en de behoefte van u als cliënt.

 

Uw vraag is ons uitgangspunt

In onze werkwijze gaan we altijd uit van uw (hulp)vraag. Wat heeft u nodig en welke mogelijkheden zijn er voor u? Uitgangspunt daarbij is het behouden of vergroten van uw eigen kracht en zelfredzaamheid. Daar waar er niet direct een oplossing voorhanden is, wordt die samen met u gecreëerd zodat een passend aanbod aan hulp en ondersteuning ontstaat. Voorop staat, dat we dit zoveel mogelijk in uw eigen omgeving en binnen uw eigen sociale netwerk willen realiseren.

Ambulante dienst en cliëntondersteuning

Bij de ambulante dienst en de cliëntondersteuning leveren we zorg. We doen dit op basis van de behoefte en de ondersteuningsvraag van de cliënt, en geven daarbij de cliënt zo veel mogelijk zelf de regie.

 

Wij denken graag mee!

BuroFlo is een van de labels van WilgaerdenLeekerweideGroep en staat midden in de organisatie. Wanneer u een hulpvraag heeft, denken wij graag mee over mogelijkheden bij een van de labels. maar ook als u iets zoekt, wat nog niet geboden wordt door een van de labels, horen wij het graag: Wellicht kan hier een mooi initiatief uit voortkomen!

 

 

Vragen over zorg en ondersteuning

Gebruikt dit formulier, of bel naar de receptie van LeekerweideGroep (vraag naar Zorg & Welzijn)
0229 - 57 68 68.

Contact met de cliëntondersteuner

Wilt u gratis hulp en advies van een cliëntondersteuner? Vul dit formulier in of bel naar 06 183 439 44.