;
;

Werkwijze

Belangrijk aan onze werkwijze is, dat wij maatwerk leveren; wij kijken altijd naar de vraag en de behoefte van u als cliënt. 

 

 

Uw vraag is ons uitgangspunt

In onze werkwijze gaan we altijd uit van uw (hulp)vraag. Wat heeft u nodig en welke mogelijkheden zijn er voor u? Uitgangspunt daarbij is het behouden of vergroten van uw eigen kracht en zelfredzaamheid. Daar waar er niet direct een oplossing voorhanden is, wordt die samen met u gecreëerd zodat een passend aanbod aan hulp en ondersteuning ontstaat. Voorop staat, dat we dit zoveel mogelijk in uw eigen omgeving en binnen uw eigen sociale netwerk willen realiseren.

Ondersteuning thuis

Het gaat hierbij om de zorg en ondersteuning vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Jeugdwet en Participatiewet.

Om deze zorg goed te regelen voor de burgers die hiervan gebruik maken is BuroFlo opgericht, vanuit de WilgaerdenLeekerweideGroep. Wij vinden het belangrijk om (kwetsbare) burgers zoveel mogelijk in hun kracht te zetten, zodat ze zo lang en optimaal mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden. 

Wij denken graag mee!

BuroFlo is een van de organisaties van WilgaerdenLeekerweideGroep en staat midden in de organisatie. Wanneer u een hulpvraag heeft, denken wij graag mee over mogelijkheden bij een van onze organisaties. maar ook als u iets zoekt, wat nog niet geboden wordt door ons, horen wij het graag: Wellicht kan hier een mooi initiatief uit voortkomen!

 

 

Vragen over zorg en ondersteuning

Gebruikt dit formulier, of bel naar Zorgbemiddeling
088 0451060