;
;

Mantelzorger

U zorgt voor een hulpbehoevende naaste, bijvoorbeeld een familielid, vriend, kennis of buur. Deze zorg verleent u vrijwillig en onbetaald. Dit is mooi en voor u waarschijnlijk vanzelfsprekend, maar de zorglast kan soms ook hoog zijn. Wij bieden mogelijkheden om hier tijdelijk in ontlast te worden, dit heet respijtzorg.

Zo kunt u de zorg langer volhouden en kan degene die de zorg nodig heeft langer thuis blijven wonen.

Opvang voor kinderen en jongeren
Er zijn diverse opvangmogelijkheden, variërend van naschoolse opvang en logeeropvang tot een aantal dagen per week verblijven in een ander gezin. Klik hier voor de mogelijkheden.

Vrijetijdsbesteding
Vindt degene voor wie u zorgt het soms moeilijk om zichzelf te vermaken in zijn vrije tijd? Of zou het u helpen als degene voor wie u zorgt zo nu en dan kan aansluiten bij een activiteit buiten de deur? Kijk dan eens naar het programma aanbod van VrijetijdsbestedingNH. Door het jaar heen wordt een variëteit aan activiteiten georganiseerd waar uw naaste gratis of tegen een kleine vergoeding aan deel kan nemen.

Inzet vrijwilliger
Zou u zo nu en dan ontlast willen worden? Denk dan eens aan de inzet van een vrijwilliger.
Als maatje komt de vrijwilliger op gezette tijden bij uw naaste langs voor een praatje, wandeling of spelletje. Voor meer informatie over de inzet van een vrijwilliger, kunt u contact opnemen met onze afdeling VrijwilligersNH.
E. info@vrijwilligersnh.nl
T. 0229 - 57 64 16.

Contactmomenten
Het Mantelzorgplatform organiseert contactmomenten met andere mantelzorgers.

 

Contact met BuroFlo

Heeft u een vraag voor BuroFlo of wilt u meer weten over onze activiteiten? Neem direct contact met ons op via dit formulier.