Een zoete zomer met goed nieuws voor de inwoners van Enkhuizen!

Convenant
In het stadhuis van Enkhuizen hebben Leviaan, Baanbreker, LeekerweideGroep, Esdégé-Reigersdaal en Omring een convenant met elkaar en met gemeente Enkhuizen ondertekend.

In dit convenant wordt afgesproken samen te werken aan een zo mooi en breed mogelijk aanbod en uitvoering van dagbestedingsactiviteiten voor iedere burger van Enkhuizen die een beschikking  heeft voor dagbesteding.  Dat samenwerkingsverband wordt uitgevoerd door “De Kers”, het nieuwe arrangemententeam Dagbesteding van Enkhuizen.

Makelaar in dagbesteding
Nieuw in de opzet is dat vanaf nu niet gekozen hoeft te worden voor een organisatie waarbij verschillende vormen van dagbesteding afgenomen kunnen worden, maar dat de burger kiest voor een arrangement aan activiteiten. Hij bespreekt zijn wensen en voorkeuren met de “makelaar”. Zij gaat voor hem aan de slag om vervolgens die activiteiten te organiseren die zijn voorkeur hebben. Welke organisaties vervolgens de uitvoering doen, is van ondergeschikt belang.

Gemak en keuzevrijheid staan echt voorop
Marleen Heijstee is het aanspreekpunt van “De Kers”. “Ik ben heel enthousiast over dit initiatief. Het is voor mensen met een beschikking nu echt makkelijker om te kiezen voor activiteiten die echt bij hen passen en waar zij graag aan willen deelnemen. Eerder moest je, als je een activiteit bij een organisatie wilde afnemen en een andere bij een andere, verschillende contracten afsluiten. Nu kan alles onder één beschikking en afspraak vallen. Gemak en keuzevrijheid staan echt voorop!

Voor iedereen met een beschikking
Met de deelname van  Leviaan, Baanbreker, LeekerweideGroep, Esdégé-Reigersdaal en Omring kunnen we heel veel verschillende en gevarieerde vormen van dagbesteding bieden aan de Enkhuizer.  Maar andere organisaties met een mooi aanbod nodig ik van harte uit om zich bij ons aan te sluiten. Hoe groter, hoe mooier, hoe beter voor de burger van Enkhuizen!“

Informatie
In september gaat “De Kers” echt van start met haar activiteiten. Folders en website zijn in de maak. Maar je kunt nu al Marleen bellen of mailen voor meer informatie. Zij is bereikbaar via 06-18343940