;
;

Fusie Wilgaerden en LeekerweideGroep

Per januari 2020 zullen Wilgaerden en LeekerweideGroep samengaan. Door de fusie ontstaan nieuwe en ruimere mogelijkheden om zorg en ondersteuning verder op maat vorm te geven en zorgvernieuwende projecten te initiëren.

Juridische fusie
De zorg en ondersteuning aan ouderen, mensen met een beperking en mensen in een kwetsbare positie blijft ongewijzigd en apart van elkaar vormgegeven. De fusie betreft voornamelijk een samengaan van de bestuurlijke en ondersteunende lagen in de organisaties. Daarnaast trekken zij verder gezamenlijk op in de bouw van het expertise/ behandelcentrum ebc360. Het jaar 2019 wordt gebruikt om het traject van samengaan van de bestuurlijke en ondersteunende organisatie verder vorm te geven. Doel is om in januari 2020 de fusie officieel te maken.

Verheugd
Bestuurders Iris van Bennekom en Paul Zegveld zijn enthousiast: ‘Wij hebben elkaar gevonden op belangrijke ontwikkelingen in de regio. Er is een toenemende vraag naar steeds zwaardere en meervoudig complexe zorg. De vergrijzing in Westfriesland neemt toe. Dit alles gaat samen met de wens om meer eigen regie, veranderende woonwensen, persoonlijke zorg in of dichtbij huis met focus op welzijn en kwaliteit van leven. Door samen verder te gaan kunnen we hiervoor geld, mensen en kennis vrij spelen.’

De voorgenomen fusie biedt onze organisaties veel kansen maar ook directe en toekomstige voordelen. De toekomstige nieuwe organisatie heeft een solide financiële basis waarop verder door gebouwd kan worden. Door het samengaan van de vermogens, zowel kwalitatief als in menskracht, kennis, kunde en financieel, zorgt ervoor dat extra slagkracht ontstaat om nieuwe projecten aan te gaan en vernieuwing in zorg te gaan realiseren. Maar ook om mensen een leven lang en levensloopbestendig te kunnen ondersteunen. Ondersteuning die los van elkaar via de labels of gecombineerd in een arrangement geboden kan worden.

Bevestigend en aanvullend
Doelstelling van Wilgaerden en LeekerweideGroep is het aanbod aan zorg voor mensen die langdurig ondersteuning nodig hebben of zich in een kwetsbare positie bevinden, goed bereikbaar en zo kwalitatief hoogwaardig mogelijk vorm te geven. Door de fusie ontstaat een organisatie die bijvoorbeeld behandeling, zorg en begeleiding én kleinschalig wonen in een samenhangend aanbod voor kwetsbare mensen kan realiseren. En op plaatsen waar Wilgaerden of LeekerweideGroep aanwezig zijn, kan de ondersteuning verder uitgebouwd worden. Expertises worden door de fusie gebundeld, aan zorgvragen en –arrangementen  kan flexibel en nog meer op maat invulling gegeven worden.

Behandelcentrum
Door deze fusie komt een grote wens uit: de gezamenlijke opzet van het expertise/behandelcentrum ebc360. Dit expertisecentrum biedt op een innovatieve wijze behandeling, medische zorg en ondersteuning op maat aan een brede doelgroep, van jong tot oud. Al deze vormen van ondersteuning dragen ertoe bij dat mensen kunnen blijven wonen en leven zoals zij dat willen.

Werkgeverschap
De fusie maakt beide organisaties ook als werkgever interessanter en aantrekkelijker. Als grote werkgevers hebben we medewerkers die zich in de breedte of diepte verder willen ontwikkelen meer te bieden. We hopen zo nieuwe medewerkers, maar ook vrijwilligers voor ons te interesseren en de huidige aan ons blijven binden.

2020
‘Door het positieve advies van de raden van toezicht kunnen volgende stappen in het traject genomen gaan worden. We nemen daar de tijd voor’, zegt Paul Zegveld. ‘Wanneer we in januari 2020 daadwerkelijk samen gaan, is dat mooi.’ Iris van Bennekom vult aan: ‘Met deze nieuwe organisatie staat de gezamenlijke visie;  soms een leven lang, soms voor even, maar altijd zoals thuis.’