Met het oog op de toekomst

Op 31 januari hebben de directies van Stichting LeekerweideGroep, Woonzorggroep Samen, het Dijklander Ziekenhuis (locaties Hoorn en Purmerend ) en Milieuplatform Zorgsector en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord de Green Deal Zorg ondertekend. 

De komende periode zetten nog meer zorginstellingen uit onze regio hun handtekening onder de Green Deal Zorg, zoals Wilgaerden en de RaphaëlStichting.

Afspraken
In deze Green Deal Zorg spreken de ondertekenaars concreet zaken af om hun bedrijfsvoering duurzamer en meer milieubewust vorm te geven. Eén van die afspraken is om binnen twee jaar te voldoen aan de Milieuthermometer niveau Brons van Milieuplatform Zorg. Precies houdt dat een terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en de zorg en aandacht voor een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

Direct van start
We voegen de daad bij het woord. Vóór 1 juli maken we een nulmeting. Die meting is het ijkpunt waarmee we onze inspanningen om duurzamer te werken gaan vergelijken. Want we willen uiterlijk over tweeëneenhalf jaar voldoen aan de normen van de Bronzen Thermometer. Iedere organisatie maakt hierin zijn eigen plannen. Maar kennis, kunde en ervaring kunnen we wel uitwisselen om elkaar vooruit te helpen.

Milieuthermometer Zorg
De thermometer is een keurmerk. De certificering van deze score wordt door een extern bureau gedaan. Aan de thermometer kan afgemeten worden hoe het met de duurzaamheid in de bedrijfsvoering gesteld is. En daarmee hoe duurzaamheid een plaats heeft binnen een organisatie. Voor gebouwen kan er gescoord worden op drie niveaus; brons, zilver en goud.

Voor het behalen van de bronzen thermometer moet de score brons voor minimaal 1 pand behaald worden. Maar wij willen natuurlijk meer. Bij LeekerweideGroep gaan we starten met 2 panden. We starten met het langs de thermometer leggen van een Wentelwoning en de Makerij. Afhankelijk van die uitkomst en de aandachtspunten gaan we aan de slag.

Is brons behaald, dan gaan we door naar zilver en vervolgens goud voor deze gebouwen, gevolgd door al onze andere panden.

We zijn geen groentje meer in groen
Maar uit dit alles moet niet het idee ontstaan dat we bij LeekerweideGroep pas aan het startpunt staan van milieuvriendelijk denken en handelen.

  • Als één van de eersten in de regio hebben we milieu-inventieve maatregelen toegepast bij de bouw van onze locaties. Warmte/koude pompen, zonnepanelen op diverse gebouwen
  • nieuwe locaties zijn niet meer op het gasnet aangesloten (Makerij, Oostwoud, Medemblik);
  • Ook buiten de bouw kijken we naar manieren om duurzaam te handelen. Zoals wordt bedrijfskleding van Palito wordt gerecycled;
  • Op meer en meer locaties wordt plastic gescheiden. Vanuit de benchmark blijkt dat wij nu een koploper zijn in de zorgsector in Noord Holland.