;
;

Platformoverleg Jonge Mantelzorger

Op dinsdag 16 april jl. was BuroFlo aanwezig bij het platformoverleg, georganiseerd door Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland. Het thema was de Jonge Mantelzorger, ofwel JMZ.

Er bestaan verschillende definities van de JMZ. Tijdens het platformoverleg is één van deze definities bekeken en aangevuld. Het is meestal zo dat de JMZ de zorg heeft voor, maar je bent ook een mantelzorger, als je zorgen hebt over.

Een voorzichtige definitie is dus als volgt:

De JMZ …

…is t/m 25 jaar

…heeft een familielid die zorg nodig heeft

…heeft een zorgtaak of maakt zich regelmatig zorgen

…woont (meestal) in huis bij de zorgvrager

Ik ben geen mantelzorger

Iedere situatie is anders, en iedere JMZ is uniek. Toch zijn er een aantal zaken die in meerdere situaties terug blijken te komen. Zo zien we bijvoorbeeld vaak dat de JMZ zichzelf helemaal niet ziet als mantelzorger. Hij zorgt voor zijn ouder - of broer of zus - en vindt dat normaal. Hulp vragen is vaak een obstakel, om verschillende redenen. Trots kan een rol spelen; het zelf willen redden of de vuile was niet buiten willen hangen. Of het gevoel dat zorg- en welzijnsorganisaties niet luisteren, niet écht luisteren, waardoor de JMZ zich niet serieus genomen voelt. Er niet over willen praten, geen klik hebben met de zorgverlener. Of bang zijn dat de JMZ uit huis geplaatst zal worden; Een zorg- en welzijnsorganisatie kan bijvoorbeeld de inschatting maken dat het geen veilige opvoedsituatie is. Maar is een uithuisplaatsing wel beter voor het kind? En vind het kind dit ook?

Een beeld van de JMZ

Al deze factoren maken het lastig voor gemeentes en zorg- en welzijnsorganisaties om zicht te hebben op de JMZ; Wie zijn het? En waar hebben zij behoefte aan? Om een beter beeld te krijgen van de JMZ, zijn er verschillende initiatieven gaande. Gemeente Drechterland doet in samenwerking met MEE & de Wering onderzoek. Zij gaan op een verhalende manier in gesprek met JMZ’ers uit deze gemeente om een breed beeld te creëren en de behoefte op te halen in de regio. Het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland heeft een mantelzorgpanel opgericht, dat enkele keren per jaar wordt geraadpleegd over een specifiek thema. Gemeente Hoorn is voornemens om een groep JMZ’ers in gesprek te laten gaan met een wethouder. Zij wil zo behoefte ophalen en de JMZ waarderen door hun stem te horen.

Casus

Aan JMZ Meike (23, fictieve naam), is gevraagd naar haar behoefte toen zij mantelzorg verleende op haar 16e. Zij benadrukte twee zaken. Ten eerste: Praktische hulp (huishouden, zusje naar school brengen). Ze heeft daar toen niet om gevraagd, maar was daar wel bij gebaat geweest. Ten tweede: Mee mogen denken. Nu werd er veel beslist vóór haar, maar niet mét haar.

Hoe kunnen wij de JMZ hulp bieden?

Er wordt al veel hulp aangeboden, maar de JMZ (en de volwassen mantelzorger evenzeer) weet niet altijd wat er allemaal mogelijk is, bij alle verschillende instanties. Er is zorg, informatie, lotgenotencontact, er zijn tools. Maar het is lastig om een totaaloverzicht te creëren van de mogelijkheden; een sociale kaart is regioafhankelijk, en is al snel achterhaald.

Na een inspirerende middag zijn we blij dat we van elkaar kunnen leren. We hebben nieuwe ideeën, maar ook uitdagingen. Zo is het een uitdaging blijft om de JMZ te motiveren om zichzelf kenbaar te maken, en al dan niet om hulp (durven) te vragen.

 

Kijk op ikzorg.nu voor meer informatie voor en over mantelzorgers.