;
;

Gemeente Opmeer steunt project SO TOP!

BuroFlo ontwikkelt samen met IetsAnders Opmeer een Innovatieproject voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, Samen Ontwikkelen Tot Omgekeerde Participatie!

Veel jongeren met een licht verstandelijke beperking of een vorm van autisme beschikken over heel veel kwaliteiten die door omstandigheden niet altijd goed uit de verf komen. Dit kan komen omdat ze in het gangbare onderwijs niet goed kunnen meekomen en dan thuis komen te zitten of in plaats van werk naar een vorm van dagbesteding gaan. Dat vinden we ontzettend jammer. Want wanneer die kwaliteiten wél worden aangesproken, blijken deze jongeren tot heel wat in staat.

Wat is daar voor nodig
Uit ervaring weten wij dat wanneer deze jongeren op een veilige en juiste plek zitten, zij zeker leerbaar zijn en zich kunnen ontwikkelen. Iets wat ze zelf meestal ook graag willen. Deze jongeren willen zich ontwikkelen, nuttig werk verrichten, anderen van dienst zijn en meetellen. Net als hun vrienden en leeftijdgenoten. Daarom moet ook voor hen het behalen van een certificaat of diploma haalbaar zijn. De praktijk laat zien dat het kan. Op basisschool ’t Ruimteschip neemt een aantal jongeren onder begeleiding en supervisie van IetsAnders deel aan werkervaringsplekken. Zij doen dienst als conciërge of zijn de ‘extra handen in de klas’. Dit tot grote tevredenheid van zowel school als de jongeren zelf. Basisschool ’t Ruimteschip is erg blij met de hulp van deze jongeren en is zeer tevreden over de resultaten. De jongeren zelf zijn trots op de meerwaarde die zij leveren. Ze zijn bijzonder gemotiveerd om er meer van te maken. Zo gemotiveerd dat zij aan hebben gegeven zich hierin verder te willen bekwamen en dat traject ook te willen afsluiten met een certificaat waaruit hun bekwaamheid blijkt. Daar willen wij natuurlijk verder mee! BuroFlo en IetsAnders hebben daarom het innovatievoorstel aan gemeente Opmeer gedaan om aan de hand van bestaande opleidingen een passend lesaanbod voor jongeren met een beperking te ontwikkelen.

Twee keuzes, één basis
Jongeren kunnen kiezen uit twee richtingen: conciërgewerk en/of onderwijsassistent. Voorafgaand aan de start van de bekwaamheidsscholing volgen alle jongeren een training sociale vaardigheden. Dit is de basis van de gehele opleiding. Daar bouwen de modules ieder in hun eigen richting verder op door. IetsAnders verzorgt deze vaardigheidstraining. Voor de uitwerking en inhoud van de twee beroepsmodules zoeken we de samenwerking met onderwijsaanbieders uit de omgeving. Door jongeren op deze twee gebieden te bekwamen, zullen ze ook op andere locaties in de gemeente Opmeer inzetbaar zijn.

Pilot
Er zal gestart worden met een pilot die drie jaar duurt. Hieraan kunnen drie leerlingen deelnemen. Na een jaar bekijken we met de jongeren en de gemeente Opmeer hoe het verloopt. Als het goed gaat, kunnen we meer jongeren opnemen in het traject. Er wordt gestart in gemeente Opmeer en bij gebleken succes wordt het project ook uitgerold naar andere gemeenten die open staan voor co-financiering. 

SO TOP!
Wij zijn ervan overtuigd dat dit traject heel veel gaat opleveren. Voor de gemeenschap en voor de jongeren zelf. Maar ook voor de toekomst. Simpelweg omdat iedereen mee moet kunnen doen aan deze maatschappij. Iedereen heeft een bijdrage te leveren en iedereen heeft een talent dat het waard is om ontwikkeld te worden. Onderwijs en een andere aanpak brengen die talenten aan het licht. Voor de leerlingen van de basisscholen een mooi voorbeeld dat iedereen kwaliteiten heeft en op zijn of haar eigen manier van belang is voor een prettige samenleving. Wij vinden dit initiatief dan ook SO TOP!